Yıllık Programlarımız;

Öğretmenlerimiz, farklı yaş gruplarımızda farklı gelişim özellikleri, bireysel farklılıklara  göre eğitim uzmanlarının her yıl yenileyerek hazırladıkları yıllık planları uygulamaktadırlar.

Yıllık programlar, Proje yaklaşımı ve MEB onaylı yıllık plan ve kabul görmüş farklı yaklaşımlardan da izler barındırmaktadır. Bu programlar, çocukların yaparak- yaşayarak öğrenmelerine fırsat tanıyacak ortamlar ve fırsatlar tanımak, Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun, yaratıcı düşünmeye yönlendiren eşitlikçi bir içeriğe sahiptir.

Beceri geliştirme eğitimi derslerimizin yıllık ve günlük planları kendi eğitim planlarımızla entegre olmuş şekilde programımıza dahil olmaktadır.