İngilizce:

İngilizce derslerinde hedefimiz, öğrencilerimizin kendi konuştukları anadilin dışında başka bir yabancı dilin varlığını fark etme ve ingilizce öğrenmeleri için gerekli ilgiyi uyandırmaktır. İngilizce; sözcükler, kavramlar, günlük hayatta sık kullanılan basit cümleler, oyunlar, şarkılar ve etkinliklerle destekleyerek ikinci bir dili keşfedip öğrenme ortamları yaratmak.