Hareket Eğitimi:

Her çocuğun hareket etme ihtiyacı vardır. Çocukların bu ihtiyaçları, anlamlı ve planlı etkinliklerle desteklenmelidir. Erken çocukluk döneminde hareket gelişimi çok yönlü olarak ele alınır. Temel hareket eğitimi sonucunda; fiziksel yeteneklerinin  ve motor becerilerin kazanılması, vücut kontrolü, el-göz koordinasyonun gelişimi gerçekleşir. Temel hareket becerileri; koşma, sıçrama, tırmanma, yakalama, esneme, tutma, atma vb.  motor becerilerden oluşur. Spor bilincinin küçük yaşta kazandırılması ve yeteneklerin keşfedilerek doğru yönlendirilmesi ve eğitimlerle  mevcut durumun geliştirilmesi önemlidir. Bu sebeple, bu ders kapsamında spor yapma alışkanlığını okulöncesi  çağındayken kazandırmak , beceri ve yeteneklerini doğru değerlendirmek ve yönlendirmek hedefleri taşınır.