Orff Yaklaşımı ile Erken Müzik Eğitimi:  

Orff yaklaşımı; cocuğun gelişim alanlarını içine alan  öğrenme stillerinin çeşitliliğine ve yaparak yaşayarak öğrenmeye  fırsat tanıyan grup etkinliğidir. Çalışmalar  sonucunda hem öğrencinin hem de öğretmenin kazandığı  aktif öğrenmenin söz konusu olduğu bir süreçtir. Ayrıca  yapılan çalışmalar sonuç odaklı değil sureç odaklıdır .Uygulamalar öğretmenin hazırladıgı planlar doğrultusunda, yol ve yöntemler grup dinamiğine göre gerçekleştirilir. Aynı zamanda çocuğun bireyselliğine ve onun kişisel özelliklerini destekleyen çalışmalar  çocuğa yaratıcılık ve deneyim kazanma fırsatını veren etkinlik  ve uygulamalardır.