Halk Dansları Eğitimi:

Halk dansları, bu güne dek özelliklerini koruyabilmiş ulusal oyunlardır. Ait olduğu toplumun kültür değerlerini yansıtan, bir olayı, bir sevinci, bir üzüntüyü ifade eden,  müzikli, tek kişi veya gruplar halinde icra edilen ölçülü, düzenli hareketlerdir.

Çocuk Gelişiminde Halk Danslarının Önemi:

Bütün dans gruplarında olduğu gibi; çocuğa, müzik, ritim, figür, mimik, estetik, koordinasyon vb. kavramları öğretirken, çocuğun, fiziksel ve ruhsal gelişimine katkı sağlar. Çocuk kendi kültürel yapısını tanır. Birlikte oynamayı, kaynaşmayı, beraber hareket etmeyi, paylaşmayı ve kendini ifade etmeyi ayrıca kendi kültürüne ait olma duygusunu öğrenir ve geliştirir.