YUVA VE ANAOKULU


İç Yönerge

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

REKTÖRLÜĞÜ

YUVA VE ANAOKULU İÇ YÖNERGESİ

 

 

1. Yuva ve Anaokulu’nun mesai saatleri, sabah 08.30 ile akşam 17.30 arasındadır.

 

2.Yuva ve Anaokulu ücretine sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşamüstü kahvaltısı dahildir.

 

3.Ücretler her ayın 15 inde velinin maaşından peşin olarak kesilir. ODTÜ yan kuruluşları ve ODTÜ dışından gelen çocukların ücretleri ise yine her ayın 15 inde, banka hesabına yatırılıp dekont  Yuva ve  Anaokulu’na teslim edilir.

 

4.Kayıt başlangıcı ayın 15 ine rastladığında 1 aylık, ayın 1 ine rastladığında  ise 15 günlük ücret alınır.

 

5.Yuva ve Anaokulu ücreti, her yıl 2 kez olmak üzere, Yuva ve Anaokulu Okul-Aile Birliği Yönetim  Kurulu tarafınca belirlenir ve Rektörlük onayı ile uygulamaya konulur.

 

6.Yuva ve Anaokulu’na yeni başlayan öğrencilerimizden; Yuva ve Anaokulu Okul-Aile Birliği Yönetim  Kurulu tarafından belirlenen ve Rektörlük onayı ile uygulamaya konulan ve o yıl için tespit edilmiş kayıt ücreti alınır.

 

7.Öz bakım becerileri tamamlanmamış çocukların Yuva ve Anaokulu’na kayıtları yapılmaz.

 

8. Yuva ve Anaokulu’ndan ayrılacak çocuğun, takip eden ayın 1 ine kadar Yuva ve Anaokulu İdaresi’ne dilekçe ile başvurması gerekmektedir. Aksi takdirde ücret iadesi yapılmaz. Çocuğun uyumsuzluğu, davranış bozukluğu, velinin yönetmeliğe uymaması halinde Yuva ve Anaokulu’ndan kaydı silinen çocuğun ücreti iade edilir.

 

9. Ailenin ısrarla Yuva ve Anaokulu ücretini geç ödemesi halinde 2 kez uyarı sonrası ilişiği kesilir.

 

10.Bulaşıcı hastalıklar, aşırı soğuklar ve Yuva ve Anaokulu’nda acil tadilat gibi zorunlu nedenlerle Yuva ve Anaokulu kapatıldığı takdirde, o süre içinde ücret iade edilmez.

 

11.İlkokulların açılma tarihinden 1 hafta önce yerleşme için (öğrencilerimizin bir üst sınıfa geçmenin farkına varmaları nedeniyle) Yuva ve Anaokulumuz kapatılır. 1 haftalık ücret iadesi yapılmaz.

 

12.Herhangi bir nedenle (yaz tatili, hastalık vb.) çocuğun Yuva ve Anaokulu’na gönderilmediği ayların ücreti tam olarak alınır. Kayıt sildirenlerin 1 yıl süre ile kaydı yenilenmez.

 

 13. Hastalık halinde, Yuva İdaresi’ne ve Yuva Hemşiresi’ne hemen haber verilmelidir. Hasta çocuklar (nezle, grip, beta, ishal, konjiktivit vb.) kesinlikle Yuva ve Anaokulu’na kabul edilmezler. Bulaşıcı hastalık geçiren çocukların dönüşünde doktor raporu istenir. Doktor raporu getirmeyen, hasta çocuğu yuvaya bırakıp, almamakta ısrarlı tavır gösteren velilerin 2 kez uyarılmasından sonra Yuva ve Anaokulu ile ilişiği kesilir.

 

14. Yuva ve Anaokulu’nda hastalık belirtisi gösteren çocuğun velisine hemen haber verilir ve çocuğun yuvadan en kısa zamanda alınması istenir.

 

15.Gerekli hallerde ODTÜ Sağlık ve Rehberlik Merkezi çocuk doktoru ve aile hekimi uzmanlarından yardım istenir.

 

16. Ailelerin, adres ve telefon değişikliğini, en kısa sürede Yuva ve Anaokulu İdaresi’ne bildirmeleri gerekmektedir.

 

17.Yuva ve Anaokulu’nun günlük eğitim programı ve düzeninin bozulmaması için çocuğun Yuva ve Anaokulu’na en geç saat 10.00’a kadar gelmesi gerekmektedir. Acil durumlar dışında, bu saatten sonra gelen çocuklar Yuva ve Anaokulu’na kabul edilmezler.

 

18.Özel durumlar dışında çocuklar Yuva ve Anaokulu’ndan en erken saat 16.00’da alınabilirler.

 

19.Zorunlu durumlarda ( yıl sonu sergisi, mezuniyet töreni , ilaçlama v.b.) Yuva ve Anaokulu’nun yarım gün veya tam gün kapalı olması Yuva ve Anaokulu idaresince belirlenir.

 

20.Yuva dışı etkinliklere (piknik, gezi vb.) yada yuva içindeki tiyatro gösterilerine, çocuğunun katılmasını istemeyen veliler (çocuklarının psikolojik durumlarını göz önünde bulundurarak) o gün okula getirmemelidirler. ODTÜ içi veya dışı geziler için eğitim yılı başında velilere kabul kağıdı imzalatılır.

 

21.Yuva ve Anaokulu Müdürlüğü’ nün hazırladığı eğitim programı haricinde, çocuklar için düzenlenen sosyal çalışmalar ve kurslar (Üniversite Spor Klubü ve veli organizasyonları vb.) Yuva ve Anaokulu’ nun programını engellemeyecek saatlerde yapılabilir. Bu çalışmaların sorumluluğu Yuva ve Anaokulu yönetimi dışındadır.

 

22.Veliler, öğretmenlerle ilan edilen gün ve saatlerde yada randevu alarak istedikleri gün görüşebilirler.

 

23.Velilerin, Yuva ve Anaokulu ilan panolarını takip etmeleri tavsiye olunur.

 

24.Yuva ve Anaokulu İdaresi’nin uygun göreceği durumlar dışında, veliler çocuklarını ziyaret edemez ve misafir çocuk getiremezler.

 

25.Yuva ve Anaokulu İdaresi tarafından talep edilen veli görüşmelerine, velilerin katılması önemle tavsiye olunur.

 

26.Çocuğu Yuva ve Anaokulu’ndan anne-baba dışında alacak kişilerin önceden öğretmene veya Yuva İdaresi’ne bildirilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde çocuk gelen kişiye teslim edilmez. (Çocuğu Yuva ve Anaokulu’ndan alacak abla ve abilerin 18 yaş ve üstü olması gerekmektedir.)

 

27.Velilerin öğretmenle görüşecekleri özel sorunların dışında, Yuva ve Anaokulu’na ait şikayet, öneri ve dileklerini Yuva ve Anaokulu İdaresi’ne bildirmeleri rica olunur.

 

28.Kayıt yaptıran veliler Yuva ve Anaokulu İç Yönergesi’ne uymakla yükümlüdür.

 

29.Yuva ve Anaokulu İç Yönergesi’ni ODTÜ Rektörlüğü adına Genel Sekreterlik Makamı yürütür.