Görsel Sanat Eğitimi; 

Çocuklar, küçük yaşlarda henüz sözcüklere dökemediği duygu ve düşüncelerini, en temel ifade biçimi olan resim ile anlatmaya çalışırlar. Çocukların resim yapma anı kendisini en iyi hissettiği anlardır.
Okulöncesi dönemde, motor kaslarının gelişmesi, görsel algı düzeylerinin yükselmesi, estetik beğeni düzeylerinin gelişmesi için görsel sanatlar dersi  oldukça büyük bir önem taşımaktadır.

Sanat çalışmalarıyla çocuklarımızın yaratıcılıklarını geliştirecekleri, duygu ve düşüncelerini ortaya koyabilecekleri imkanlar sunulur. Sanat çalışmalarında üç boyutlu  çalışmalar, çeşitli boyalar, baskı teknikleri, artık malzemelerle kolajlar yada üç boyutlu çalışmaların yanısıra  kil, seramik ve heykel atolyeleri yapılır. Ayrıca sanatsal akımları tanıma ve ressamları ile tanışma çalışmaları gibi etkinliklerin tümü yuva ODTÜ Kampüs içi ve dışı alanlardaki müze ve sergilerle desteklenir. Öğrencilerimiz yıl sonu gerçekleştirilen okul sergimiz de ürünlerini sergilediği gibi, sergi kültürünü de edinmiş olurlar.