YUVA VE ANAOKULU


Ek Derslerimiz

İNGİLİZCE 

 

İngilizce programımızda; çocuklara başka bir dilin varlığını anlatma, bu alanda kulak - dil alışkanlığını kazandırma, günlük yaşamda kullanılan basit cümleleri anlama ve kullanmaları hedeflenmiştir. Anadilimizi öğrenirken; duyduğumuz her şeyi “Taklit” ve “Tekrar”  ederiz. Konuşmaya başlarken önce sesleri, ardından kelimeleri ve en sonunda da cümleleri söyleriz. Önce dinler, sonra konuşuruz. Çocuklar sadece dilini kullanır. Fiillerden, dilbilgisi kurallarından ve isimlerinden haberleri yoktur. Buna rağmen dili “mükemmel” bir şekilde öğrenebilirler. Onlar İngilizce’ yi “yabancı” bir dil olarak algılamazlar. Bunun içindir ki, ikinci dili de anadillerini öğrendikleri gibi saydığımız bu yollardan “edinirler”. Okulumuzda İngilizceyi, çocuklara eğlenceli, ilgilerini çekecek şekilde, somut ve görsel materyaller, cdler, kartlar yardımıyla oyunlarla, şarkılarla ve çeşitli etkinliklerle öğreniyoruz.

 

HAREKET EĞİTİMİ  

 

Okulöncesi dönem çocuğunun en önemli ihtiyacı harekettir. Gelişiminin sağlıklı ve doğru şekilde seyri için doğru hareket eğitimi oldukça önemlidir.  Koşma, atlama, sıçrama, sekme, yakalama, fırlatma, tutma vb. hareket becerilerinin kazanıldığı okulöncesi dönem bütün çocuklarda bulunan ortak özellikler ve yaşam için gerekli temel becerilerin geliştiği dönemdir. Bu nedenle, bu hareketlerin sergilendiği döneme temel hareketler dönemi de denebilir. (Gallahue 1982, Wickstrom 1977, Cratty 1973). Okulumuzda; çocuklara doğru hareket eğitimi ve sağlıklı gelişim için geçerli spor becerilerin kazanılması için işinde uzman eğitmenlerle çalışmaktadır . Derslerimizde: Yılsonuna kadar çocukların gelişimleri doğrultusunda hedeflenen becerileri kazanmaları sağlanmaktadır.

 

SATRANÇ 

 

Satranç eğitimi ile çocuklarımız ilk aşamada: taşların isimlerini, görevlerini,satranç tahtasını,taşların dizilişini daha sonraki aşamada: oyun kurallarını, figürlerin hareket biçimlerini, basit hamleleri öğrenirler. Bu becerileri öğrenirken çocuklarımızda; problem çözme becerilerinin gelişmesini,  zamanını dikkatli kullanarak hareket etmeyi, beklemeyi beklerken doğru karar vererek düşünmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca, spor aktivitesi olarak da kabul edilen satranç eğitimi ile çocuklarımızın dikkat sürelerini arttırılarak zihin gelişimlerinin desteklenmesi hedeflemekteyiz. Bunları masal (masallarla satranç), boyama ve oyunlar yardımıyla daha eğlenceli ve ilgi çekici hale getirmeye çalışıyoruz.

 

 

BİLGİSAYAR 

 

Çağımızın vazgeçilmez bir parçası olan bilgisayar, teknolojinin en önemli unsuru haline geldi. Eğitimde dahil olmak üzere hayatımızın içinde yer alan teknoloji olmazsa olmazlarımız arasında yeralmaktadır. Biz de bu noktadan hareketle, bilgisayar derslerimizde; çocuklara bilgisayar karşında nasıl oturulmalı, bilgisayar nasıl kullanılmalı, ne kadar kullanılmalı, önemi gibi okulöncesi eğitimde hedeflediğimiz bilişim etiğini vermeye çalışıyoruz. Bunları verirken kullandığımız proğram ve cdler çocuklarda kavram gelişimine yönelik olup, çocuğun bilişsel gelişimini desteklemektedir.

 

YARATICI DRAMA 

 

Oyun oynamak, çocuklar için yaşamlarındaki en değerli şeydir. Çocuklar oyun oynayarak; sosyal ilişkileri geliştirmeyi, insanlarla iletişim kurabilmeyi, kendilerini tanıyabilmeyi, problem çözmeyi yani yaşamı öğrenirler. Yaşamı anlamak onlar için kolay değildir. Çocukların katıldığı drama çalışmaları oynarken özgürce keşfetmelerini sağlar. Okulumuzdaki yaratıcı drama çalışmalarıyla çocuklarımızda bu becerilerin gelişmesini hedeflemekteyiz.

 

GÖRSEL SANATLAR 

 

Çocuklar doğaları gereği dokunarak , keşfederek öğrenmeyi sever. Görsel sanatlar derslerimizde de çocukların duygularını, hayal güçlerini sanat etkinlikleri  ve materyalleriyle farklı teknikleri çocuklara öğreterek onların kendilerini  ifade etmelerini  sağlıyoruz. Bunu yaparken, el-göz koordinasyonlarının gelişimini destekliyoruz. En önemlisi çocukların yaratıcılıklarını destekleyerek farklı, özgün ürünler oluşturmalarını, paylaşıp anlatmalarını bekliyoruz.   

 

ORFF VE MÜZİK EĞİTİMİ  

 

Dil, dans ve müzik çocuğun birbirinden ayırmadığı hareket alanıdır. Bu noktadan hareketle Orff yaklaşımı ile yaptığımız müzik derslerinin amacı: bireysel yaratıcılık yoluyla estetik anlayışın ve sosyalleşmenin geliştirilmesidir. Orff eğitimi için önemli olan içinde var olan müziği ve müzik yapma duygusunu, en temel ve saf haliyle dışa vurabilmesidir. Biz bunun için ilk aşama olarak çocuğun kendi potansiyelinin farkına varmasını ve bunu geliştirmesini sağlayarak çocuğun gruba katkıda bulunmasını ve sosyalleşmesini sağlıyoruz. Daha sonraki aşamada da; Doğru nefes alıp, vermelerini, ritim duygularını  basit enstürümanları  tanıtarak ve kullandırarak geliştirmeye çalışıyoruz.

 

HALKOYUNLARI  

 

Bu dersle; çocukların kendi kültürlerinin farkına varmalarını, müzikle hareketi doğru algılayıp, ritim duygularını geliştirmeyi ayrıca çocukların içinde bulunan hareket ihtiyaçlarını doğru ve eğlenceli olarak karşılamayı amaçlıyoruz.

 

MODERN DANS  

Modern dans dersiyle, bir şeyleri kalıplar içinde görmek yerine bu kalıpları kırarak yaratıcılığı ön plana çıkaran ve dansçının kendinden bir şeyler katabileceği kompozisyonlar yaratmasını amaçlayan bir dans türüdür. Bu dersle amacımız, çocukların hareketlerle kendilerini ve duygularını ifade etmelerini sağlayıp, estetik algılarını geliştirip, vücut koordinasyonlarını arttırarak grup dahilinde uyumlu hareket yeteneklerini geliştirmektir.