YUVA VE ANAOKULU


Yuva ve Anaokulu Başvuru Hakkında

Yuva ve Anaokulu’ na 2012, 2013, 2014 doğum tarihli öğrenciler için

yapılacak olan başvurular, 31 Mayıs 2017 mesai bitimine kadar kabul

edilecektir.


Bu tarihten sonra yapılacak başvurular bir sonraki yıl değerlendirmeye alınacaktır.


Başvuruların Yuva ve Anaokulu Müdürlüğü’ne yapılması gerekmektedir.